Stråledosis:

Ståldosis er målt i
rad/min. Rad er defineret som 0,01 joule absorberet pr.kg væv. Så har man en
stråledosis på 7 rad/min, betyder det, at der absorberes 0,07 joule pr.kg væv
pr minut.1
Normalt måler man stråledosis i Gray (Gy) = 1 joule/kg2. I
Danmark gives 2 Gray (Gy) pr fraktion.3 Det
vil sige at der gives 200 rad pr fraktion. 

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Følsomhedsparameter:

Alle celler reagerer
forskelligt på stråling fra person til person og alt efter hvor på kroppen det
foregår. Det er også derfor at man har forskellige følsomhedsparametre. 4
Ligeledes så påvirkes celler, der deller sig hurtigere også mere, end en celle
der ikke deler sig særlig hurtigt. 5Derfor
tager vi i vores model samme følsomhedsparametre, som er brugt i materialet om Stråleterapi på cancerceller.

 

Simpel model til
beskrivelse af stråleterapi på kræftceller

Til matematisk skildring
af stråleterapi på kræftceller kan vi opstille en simpel model til beskrivelse
af effekten af stråleterapi på kræftceller. Vi har i vores model 3 komponenter  til beskrivelse af antallet af levedygtige
celler,  som skal beskrive antallet af de beskadige
celler, og  som beskriver antallet af døde celler. Ved en
strålebehandling vil flowet af levedygtige celler  der går til beskadigede celler , afhænge af stråledosis . Levedygtige celler  er mere følsomme over for ioniserende stråling
end beskadigede celler  fordi at det er lettere at beskadige en
levedygtig celle, end det er at dræbe en allerede beskadiget celle. Derfor vil
vi også have to forskellige følsomhedsfaktorer. Levedygtige celler  vil vi have en følsomhedsfaktor, mens vi for beskadigede
celler vil have en følsomhedsfaktor .7

1 https://fysik.files.wordpress.com/2007/12/straleterapi-pa-cancerceller.pdf og http://www.akraft.dk/radioakt.htm

2 https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/kraeftbehandling/behandlingsformer/straalebehandling/

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Dose_fractionation

4 https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/radiation/basics.html

5 Kræftens bekæmpelse: Bogen om
kræft. Side 10 (Strålebehandling).

6 https://fysik.files.wordpress.com/2007/12/straleterapi-pa-cancerceller.pdf

7 https://fysik.files.wordpress.com/2007/12/straleterapi-pa-cancerceller.pdf og http://www.dtu.dk/-/media/DTUdk/Samarbejde/Gymnasier%20og%20skoler/Billeder%20til%20web/SRP/2015/DTU-Kemi-Eksempler-p%C3%83%C2%A5-differentialligningsmodeller.ashx?la=da. 

x

Hi!
I'm Alfred!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out